AnasayfaGöç ve Mülteciler

Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalıştayı Başlıyor

Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalıştayı Başlıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi  (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliğiyle hazırlanan “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” içeriğinde yer alacak “Suriyeli Çocuk ve Gençlerin Güçlendirimesi için Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı” 4-5 Mayıs tarihlerinde Şanlıurfa’da gerçekleşecek.

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan istatistiklere göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’de yaşayan geçiçi koruma altındaki Suriyeli nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla, eğitim, sağlık, kentsel ve kırsal alt yapı, belediye hizmetleri ve yerel işgücü piyasasının daha kaliteli bir şekilde yürüyebilmesi ve yerel halk ile Suriyeli vatandaşların hizmetlerden eşit şekilde faydalanabilmeleri için gerekli ortamın oluşması sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı’nı hazırlamışlardır.

Bu plan içeriğinde gerçekleştirilecek çalıştay, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel idarelerin, uluslararası kuruluşların, STK’ların eğitim ve gençlik alanlarındaki hizmetlerini genişletmek ve etkinliğini arttırmak amacıyla düzenlenecektir. Eğitim, Gençlik ve Sivil Toplum ana başlıkları altında gerçekleşecek çalıştayda yerel, bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katkılarıyla Suriyeli çocukların ve gençlerin ihtiyaçları tespit edilecek ve olası müdahale alanları belirlenecektir.

Çalıştayın ilk gününde bilgi aktarımı ve grup çalışmalarına ağırlık verilecek olup, ikinci gün grup sunumlarına ve tartışmalara ayrılacaktır. Ayrıca, çalıştayda taslak eylem planı da hazırlanacaktır.

Çalıştay Programı

04 MAYIS 2016/ÇARŞAMBA
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:00 Açılış Konuşmaları
10:00 – 10:15 Çalıştayın Amacı, Yöntemi, Beklenen Çıktılar
Doç. Dr. Emre ERDOĞAN
10:15 – 10:30 Sunuş: Türkiye’de Bulunan Suriye’lilerin Mevcut Durumu
Doç. Dr. Emre ERDOĞAN
10:30 – 10:45 GAP İdaresi ve UNICEF İşbirliği Protokolü İmza Töreni
10:45 – 11:00 Ara
11:00 – 13:00 Grup Çalışmaları
– Eğitim Çalışma Grubu Moderatör: Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin USTA
– Gençlik Çalışma Grubu Moderatör: Musa AKGÜL
– STK Çalışma Grubu Moderatör: İbrahim TUĞRUL
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 Grup Çalışmaları (Devam)
15:30 – 15: 45 Ara
15:45 – 17:00 Çalışmanın Ana Başlıklarının Çıkarılması ve Sunumun Hazırlanması

05 MAYIS 2016/PERŞEMBE
09:00 – 09: 30 Grup Çalışmalarının Sunumu
Moderatör: Doç. Dr. Emre ERDOĞAN
09:30 – 11:30 Genel Tartışma, Değerlendirme ve Yol Haritasının Belirlenmesi
11:30 – 11:45 Ara
11:45 – 13:00 İzleme-Değerlendirme Modelinin Belirlenmesi, İzleme Komitesinin Kurulması