AnasayfaKentler ve Yerel Kalkınma

“The CityStrength Diagnostic” Esnek Şehirler Programı

“The CityStrength Diagnostic” Esnek Şehirler Programı

Dünya Bankası’nın Esnek Şehirler Programı kapsamında gerçekleştirilen “The CityStrength” kentlerin çeşitli afetlere karşı dayanıklılığının artırılması konusunda hazırlanan bir program. Tamamlanma aşaması 2 ila 6 ay arasında süren program kentlerde meydana gelen sorunların bütünsel bir şekilde değerlendirilmesi ve çözülmesini gerektiren sektörler arası işbirliğini teşvik ediyor.

Kentsel alanlarda yoğunlaşan küresel nüfus ve sermaye malları, şehirlerin sosyal ve ekonomik kalkınması için temel unsur. Ekonomik büyüme ve inovasyon şehirleri kültürel açıdan büyütse de kentleşmeye farklı alanlarda zorluklar da getiriyor. Kentsel alanlardaki insan nüfusunun ve altyapının yoğunlaşmasıyla şehirler giderek daha karmaşık ve stresli yerler haline dönüşüyor.

Bu bağlamda Dünya Bankası, şehirlerdeki afet risklerine karşı hükümet, sivil toplum, özel sektör ve şehir sakinlerinin şehir esnekliği hakkında diyaloğunu güçlendirmek için The CityStrength programını geliştirdi. Bu programın, kentlerin dayanıklılığını artırırken bir diğer taraftan da daha planlı ve özenli projelerin oluşturulması potansiyelini artırması ve yatırımların belirlenmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Kentlerde altyapı ve kurumlar arasındaki bilgi karmaşıklığı çok sık yaşanan bir problem olduğu için “CityStrength Diagnostic” önce şehrin esnekliğini sektörel olarak değerlendiriyor ve daha sonra bu bulguları bütünsel olarak şehrin direnci hakkında neler yapılabileceği konusunda kullanıyor.

Bu süreç, aynı zamanda kent içindeki fırsatların görülmesine ve öncelik verilmesi gereken kritik boşlukların veya zayıf noktaların belirlenmesine olanak sağlıyor.

Diğer bir yandan da CityStrength Diagnostic, Topluluk ve Sosyal Koruma, Afet Risk Yönetimi, Eğitim, Enerji, Çevre, Sağlık, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Yerel Ekonomi, Çevre ve Şehircilik gibi şehir ve metropol alanındaki konuları kapsayan sektörel modüller etrafında yapılandırılıyor.

Ayrıca lojistik, belediye finansmanı, katı atıklar, ulaşım, kentsel gelişme ve su ve hijyen gibi konularda da CityStrength Diagnostic, boyut, kurumsal kapasite veya gelişim evresi göz önüne alınmaksızın herhangi bir şehirde kullanılabiliyor.

CityStrength Teşhis Programı, Can Tho, Vietnam ve Etiyopya’da Addis Ababa adlı iki şehirde pilot uygulama ile gerçekleştirildi. Bu iki uygulamanın sonunda birkaç avantaj vurgulanmıştır:

Dahil etme – CityStrength hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörden çeşitli bölümlerin ve birden fazla paydaşın kullanımına sunuluyor.

Öğrenme – CityStrength, esneklik konusunda öğrenmeyi ve değişimi teşvik ediyor ve paydaşları sektörel uzmanlarla yapılacak anlaşmaları kolaylaştırarak en iyi küresel uygulamaları sunuyor.

Kalkınma Etkisi – CityStrength, izole edilmiş sektörel konulara bakmak yerine, şehir genelindeki esneklik ihtiyaçları ile bağlantılı yatırım önceliklerini ortaya çıkartıyor. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde önerilerin yerel hedeflere ve kalkınma hedeflerine daha iyi uyum sağlaması ve çeşitli kalkınma kurumlarının desteğiyle ilerletilebilmesine olanak sağlıyor.

Workers take a break at a construction site in Ho Chi Minh City. Rapid urbanization in Vietnam has brought both opportunities and challenges to the country. Ho Chi Minh City, Vietnam Report Number: 66916 Photo: Tran Viet Duc / World Bank

CityStrength Diagnostic programı şehirlerin esnekliği için anlaşma sağlamak adına finansman ve teknik yardım sağlanmasıyla kalkınma ortaklarıyla bir anlaşma düzenliyor. Bu anlaşma 5 aşamadan oluşuyor;

Ön Teşhis Görüşmeleri: İlk olarak kentteki hali hazırda bulunan imkanlardan yararlanılmaya çalışılsa da daha sonra Dünya Bankası veya diğer kalkınma ortakları tarafından geliştirilen ilgili tüm çalışmalar, raporlar veya planların bir incelemesi gerçekleştiriliyor. İncelemeler sonucundaki bulgular, uzmanların yanı sıra, atölye çalışması sırasında katılımcılarla da kısaca inceleniyor. Bu aşamada belirli arka plan çalışmaları veya veri toplama girişimleri de yapılabiliyor.

Başlangıç Atölyesi: İkinci aşama bir atölye çalışması. Atölyenin amacı, tüm katılımcıları planlı faaliyetler hakkında bilgilendirmek, farklı menfaat sahiplerinin ilgi alanlarını ve önceliklerine bütünsel bir kentsel dayanıklılık çerçevesi koymak, üst düzey hükümet görevlilerinin taahhütlerini göstermek ve böylece teknik personelin teşhis boyunca tamamen anlaşılmış olmasını sağlamak ve de şehir için öncelikli alanların teyit edilmesi.

Görüşmeler ve Alan Ziyaretleri: Üçüncü aşama, kentteki zorlukları ve fırsatları daha iyi anlamak ve kilit sistemlerin esneklik özellikleriyle ilişkili olarak ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçmek için mülakatlar ve uzmanlar tarafından yapılan saha ziyaretlerinden oluşuyor. Burada aynı zamanda şehir içindeki birimlerin birbirlerinin çalışma programlarını ve devam eden esneklik faaliyetlerini öğrenme fırsatı veriyor. CityStrength, modüler bir yapıya sahip olacak şekilde tasarımı sayesinde ön tanısal inceleme ve yerel hükümetlerle görüşmeler sırasında öncelikler olarak belirlenen konuları hedefleyerek her şehre uyum sağlıyor.

Önceliklendirme: Dördüncü aşama, şehirde direnci artırmak için eylem planının hazırlanması ve yatırımların önceliklendirilmesi. Katılımcı uzmanlar şehir liderlerinin göz önüne alması gereken en önemli ögeleri belirliyorlar.

Tartışma ve Gelecek Adımlar: Beşinci yani son aşamada ise yerel liderlerle araştırma bulguları sunuluyor, uzmanlar arasında tavsiyeler paylaşılıyor ve öncelikler belirleniyor.  Ardından, uzman ekip, yerel hükümet tarafından iletişimin kolaylaştırılması için kullanılabilecek “CityStrength Diagnostic” bulgularını vurgulayan kısa bir rapor hazırlıyor.

Kaynak