AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaAfetler

Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısının On Sekizincisi Düzenleniyor

Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısının On Sekizincisi Düzenleniyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı’nın on sekizincisi 25 Mart 2016’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, afete hazırlığın toplumun hazırlıklı ve risk algısına sahip olması ve toplumsal katılımı ve örgütlenmeyi içerdiği çok disiplinli sorumluluk paylaşımına dayandığını belirtiyor.Doğal ya da teknolojik afetlere hazır olabilmek ve afetlerin zararlarını azaltıcı önlemler alabilmek için yöre halkının katılımının çok önemli olduğunu düşünen bu platform, ülke genelinde afet sorunu üzerine düşünen kişi ve kurumları fikir alışverişinde bulunabilmek için toplantıya davet ediyor.

Bildiri sunmak isteyenlerin 150 kelimeyi geçmeyen özetlerini 25 Aralık 2015’e kadar, katılımcıların ise ön kayıt için ad, soyad, telefon ve adres bilgilerini dmc@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Ülke genelinde afet sorunu üzerine düşünen, çözüm yolu öneren yönetici ve uygulayıcı faaliyetlerin sunulacağı toplantının çalışma konularını önem sırasına koymadan şöyle sıralıyor:

 • Afet Politikaları, Yasal Düzenlemeler, Sigorta Sektörü ve DASK
 • Maden Kazaları
 • Suriyeli Mülteciler ve Göç Akımı Çalışmaları
 • Afetin Ekonomik Boyutları ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Afet Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Zarar Azaltma/Sakınım Planları
 • Yapı Denetim Sistemi, Yetkin Mühendislik
 • Medya ve Afetler, Sosyal Bilimlerin Afet Yönetimindeki Rolü
 • Mahalle Afet Gönüllüleri ve Sivil Toplum Kuruluşları, Örgütlenme Modelleri
 • Afet Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Uydu Görüntüleri, GIS
 • Tehlike ve Hasar Görebilirlik Modelleri, Afet Risk Analizi, Erken Hasar Tahmini
 • Fırtına, Hortum, Kuraklık, Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği
 • Terör ve İntihar Saldırıları, Siber Tehditler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kentsel Planlama ve Kentsel Dönüşüm Projeleri, Çevre Kirliliği, Tehlikeli Atıklar
 • Temel Afet Eğitimleri, Psikolojik Destek Çalışmaları, Afetlerle Başa Çıkabilme Bilincini Arttırma
 • Arama ve Kurtarma Çalışmaları, Afet Tıbbı, Afetlerde Triyaj, Salgın Hastalık Tehdidi
 • Afet Lojistiği
 • Kırılgan, İncinebilir Bireyler ve Afetler
 • Afetlerde İşyerlerinin Sürekliliği
 • Doğal, İnsan/Kaynaklı ve Teknolojik Afetlerin Tarihi ve Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri