AnasayfaTeknoloji ve KalkınmaYerel Yönetimler

Yerel Yönetimler için 2025 Dijital Vizyonu

Yerel Yönetimler için 2025 Dijital Vizyonu

Büyük Britanya’da yer alan Nesta inovasyon ve araştırma şirketi Mart 2016 itibari ile bir rapor yayınladı. Raporda günümüz toplumlarında ve yakın gelecekte dijital çağın yerel yönetimlere yansıması ve yönetişim anlayışına etkisinin analizini bulabilirsiniz.

Raporda yerel ekonomik büyüme ve yerelde yaşayan bireylerin toplum hizmetlerinden daha iyi koşullarda faydalanmasının yolları da anlatılmakta.

Yerel yönetimler üyeleri olan bireylerine bulunduğumuz çağa uygun bir şekilde online işlemlerini yapabilmeleri için gerekli şartları sağlamakta. Bir çok yerel yönetim bu süreci iyi yönetirken bazılarının ise biraz daha zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. Tamamiyle dijital bir altyapı, kesintisiz hizmetler ve hizmetlerin teslimi konusunda çok sayıda konsey ve yerel yönetim altyapı geliştirmesine ihtiyaç duyuyor. Dijitalleşmenin sadece dijital hizmetlerini geliştirmek olmadığını da anlamak bir hayli önemli; dijital araçlar aynı zamanda güzel bir kurulum ve altyapı desteğiyle birleştiğinde aşağıdaki faydalarıda beraberinde yerel yönetimlere kazandırıyor:

-Hizmetleri daha sade ve kolay erişilebilir hale getirmek, daha kişisel ve kullanıcı temalı bir sistem oluşturmak,

-Kentin sakinlerini yereldeki problem çözme ve karar verme mekanizmasının başına koy, Girişimleri ve işletmeleri destekleyen ortamlar yaratmak,

-Yerel yönetimlerin ve konseylerin iç çalışma yapılarını dönüştürmek, hizmetleri ve ortakları tanımlamak ve problemleri çözmek

2025’e uzanan orta vadeli gelecek vizyonu ise şu şekilde açıklanabilinir:

Günümüze kadar gelişen ve en iyi işletmeler haline gelen teknoloji şirketleri gibi, gelecekteki yerel yönetimler de veriye dayalı bir sürece evrilecek. Silo halindeki hizmetlerin yerini, her biri spesifik bir yerel sorun etrafında oluşan çoklu ajansların takımları alacak. Neredeyse tüm işlemler online bir şekilde yapılacak. İki boyutlu yerel yönetimlerin internet siteleri yerine, interaktif  platformların kullanıcıları 3. tarafın uygulamaları ve hizmetleri ile kişiselleştirilmiş yerel demokrasi içeriklerine, işlere ve hizmetlere ulaşabilecekler.

Raporda öne çıkan politika önerileri;

-2020 yılına kadar yerel yönetimlerin geri hizmet bölümleri tamamen dijital hale getirmesi ve tüm işlemlerini ve hizmetlerini online yapabiliyor olması.

-Kabine işleri önemli yerel yönetim aktörlerini bir araya getirerek kamu sektörü için mevcut olan tüm veri standartlarını tanımlamalı ve güncellemeli.

-Yerel yönetimlerde bulunan karar verici mekanizma yeni dijital ürünler için bir pazar oluşturmalı.

-Kent bölgelerinde Veri Analizi Ofisi kurulmalı.