AnasayfaKalkınmaEkonomik Kalkınma

Ekonomik Kalkınmayı Yeniden Yapılandırmak

Ekonomik Kalkınmayı Yeniden Yapılandırmak

Brookings Metropolitan Politikalar Programı Başkan Yardımcısı Amy Liu, ekonomik kalkınmanın yeniden yapılandırılmasını kaleme aldı.

Kamu politikalarını ulusal düzeyde incelemek amacıyla 1916 yılında kurulan Brookings Enstitüsü’nde Metropolitan Politikalar Programı Başkan Yardımcılığı yürüten Amy Liu tarafından, ABD için ekonomik kalkınmanın yeniden yapılandırılması analiz edildi.

Amy Liu, daha geniş bir ekonomik kalkınma vizyonu benimsenmesinin, bir ekonomik ve mali zorunluluk olduğunu ve ulusun ekonomik rekabet ve sosyal dayanışmanın tehdit altında olduğunu açıklıyor.

Liu; büyüme, refah ve dayanışmanın; birbirine köstek değil, birbirini tamamlayıcı ve başarılı bir ekonomik kalkınma için anlamlı hedefler olduğunu belirtiyor.

Liu temel ekonomik kalkınma unsurları olarak; büyüme ile kaynak ve kapasitelerin kayda değer organizasyonu için, piyasa ve piyasa aktörleriyle sözleşme yapılması; ve böylelikle, liderlerin piyasa ve yurttaşlık haklarını, kendi metro alanlarını köklü refah yolunda inşa etmeleri gerektiğini gösteriyor.

Liu ayrıca gelişkin iletişim ağlarına sahip bölgelerin; sektörler arası güçlü ve esnek kurumsal bağlara ve dayanıklılık kapasitesine ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Amy Liu, daha fazla büyüme yolunda 5 eylem prensibi öne sürüyor: 1- Doğru hedeflerin belirlenmesi, 2- İçeriden büyüme, 3- Ticaretin desteklenmesi, 4- İnsanlar ve vasıflara yatırım yapılması, ve 5- Yerel topluluklar ile piyasa bağlantısının kurulması.