AnasayfaEkonomik KalkınmaGirişimcilik

L.I.F.E (Gıda Girişimciliği İle Yenilikçi Geçim Kaynakları) Projesi Katılımcılarını Arıyor

L.I.F.E  (Gıda  Girişimciliği İle Yenilikçi Geçim Kaynakları) Projesi Katılımcılarını  Arıyor

L.I.F.E. (Livelihoods Innovation through Food Entrepreneurship) Programı, gıda sektöründeki Türk, mülteci ve geçici koruma altındaki topluluklar için karşılıklı yarar sağlayan sürdürülebilir geçim kaynaklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda program,

– Türk, mülteci ve geçici koruma altındaki toplulukların geçimine dayalı gıda girişimciliğine yönelik iş geliştirme hizmetlerinin oluşturulması,

– Gıda sektöründe yenilikçi işletmelerin tasarlanması, kurulması ve iyileştirilmesi yoluyla geçim kaynaklarının geliştirilmesi,

– Kırılgan gruplarda gıda sektörüne yönelik teknik kapasitenin geliştirilerek yenilikçi gıda girişimciliğinin geliştirilmesi ve yeni iş yaratımının desteklenmesi hedeflenmektedir.

İki yıl sürmesi planlanan L.I.F.E. Programı ile, yemek kültürlerindeki ortak tatlardan hareket edilerek barış içinde yaşanacak bir ortam oluşturulması ve ortak bir gelecek yaratılması hedeflenmektedir.

L.I.F.E. Programı Bileşenleri Nelerdir?  

Gaziantep ve İstanbul’da yürütülecek olan L.I.F.E. Programı, kuluçka desteği, iş gücü geliştirme eğitimleri, gastrodiplomasi etkinlikleri ve yemek kitabı oluşturma olmak üzere dört ana bileşenden oluşmaktadır.

a-)L.I.F.E. Girişim Merkezi:

Program kapsamında Gaziantep ve İstanbul’da iki adet gıda girişimciliği alanında uzmanlaşmış Girişimci Kuluçka Merkezi oluşturulacaktır. Gıda sektöründe iş kurmak isteyen girişimcilere yönelik faaliyet gösterecek olan girişimci merkezleri, Türk ve geçici koruma altındaki topluluklardan gıda sektöründe iş kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik ortak çalışma alanı (co-working space) ve test mutfak alanı hizmetleri kuluçka desteği sağlayacaktır.

Her bir girişim için 4 ay sürecek olan kuluçka desteğinde girişimci adayları, gıda sektörüne özel olarak tasarlanmış aşağıda yer alan destek hizmetlerinden faydalanacaktır.

  • Ortak çalışma alanı ve test mutfaklarının kullanımı,
  • Uzmanlık eğitimleri ve mentorluk desteği,
  • Ağ oluşturma, kurumsallaşma, tescil ve yasal süreçler hakkında yönlendirme,
  • Finansa erişim, lojistik ve girişim destekleri

Girişimci Kuluçka Merkezleri kapsamında, kuluçka programına dâhil olan girişimciler arasından en çok umut vadeden girişimler, her bir dönem sonunda gerçekleştirilecek olan “İş Planı Yarışması” sonrasında finans desteği ile ödüllendirilecek ve iş fikirlerini hayata geçirme imkanı yakalayacaklardır. Program süresince 24 girişimin finansal olarak desteklenmesi(çekirdek finansmanı/tohum finansmanı) planlanmaktadır.  

Not: Kuluçka desteği kapsamında gerçekleştirilecek olan girişimcilik eğitimleri hafta içi Pazartesi – Çarşamba günleri 13.00 – 15.30 saatleri arasında düzenlenecektir.

b-) İş gücü Geliştirme Eğitimleri:

Kırılgan grupların nitelikli uzmanlık ve teknik eğitimler yoluyla becerilerinin iyileştirilerek gıda sektörüne yönelik iş gücünün geliştirilmesi programın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Gaziantep ve İstanbul’da oluşturulan Girişimci Kuluçka Merkezleri bünyesinde yerel düzeyde gıda sektörünün nitelikli iş gücü taleplerine yanıt verebilecek uzmanlık ve teknik eğitimleri düzenlenecektir. Eğitim programları kapsamında gıda üretimi ve imalatı, perakende gıda ticareti ya da gıda işletmeciliği gibi alanlarda iş arayan 400 kişinin bireysel beceri ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ve gıda sektöründeki nitelikli iş gücü arzının sağlanması öngörülmektedir.

İş gücü geliştirme eğitimlerine katılanlar, işe yerleştirme desteği kapsamında iş arama, mevcut işe yerleştirme programları hakkında bilgilendirme, iş eşleştirme ve öz geçmiş oluşturma-mülakat teknikleri eğitimlerinden faydalanacaktır. İş gücü geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların eğitim sonrası iş gücüne aktif katılımı proje ortakları tarafından program mezunları için oluşturulan ağa dahil edilerek desteklenecektir.   

Not: İş gücü geliştirme eğitim sınıfları hafta içi Salı ve Perşembe günleri 19.00 – 21.30 saatleri arasında düzenlenecektir.  

c-) Gastrodiplomasi Etkinlikleri ve Yemek Kitabı:

Program süresince iki ayda bir olmak üzere Türk ve geçici koruma altındaki topluluklar arasında kültürler arası etkileşimi artırmaya ve halklar arası yemek kültürü alışverişini sağlamaya yönelik Gastrodiplomasi etkinlikleri organize edilecektir. Program süresince katılımcıların geliştirdiği tariflerin derlenmesi ve farklı mutfak kültürlerinin zenginliğini birlikte yansıtan bir yemek kitabının oluşturulmasıyla programın başarısının kutlanması öngörülmektedir.

Programı Farklı Kılan Özellikler Nelerdir?

Proje ortakları tarafından gıda girişimciliğine özel olarak tasarlanan bu program Türk, mülteci ve geçici koruma altındaki toplulukları hedeflemektedir. Programa katılanlar, eğitim, ortak çalışma alanı ve test mutfağı hizmetleri aracılığı ile iş fikirlerini keşfetme, test etme ve uygulanabilirliklerini görme olanağı yakalayacak; yeni bir işletme kurmak ve yönetmek için gereken bireysel becerileri de geliştireceklerdir. Her bir dönem sonrası düzenlenecek olan iş planı yarışması aracılığıyla girişimciler, iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için çekirdek finansman desteğine erişim imkânı yakalayacaklardır.

Gıda endüstrisinde iş arayanlar, nitelikli uzmanlık ve teknik eğitimleri aracılığı ile bireysel ve teknik kapasitelerini geliştirme imkânı yakalayacaklar, iş arama ve iş eşleştirme desteklerinden faydalanacaklardır. Ayrıca program, ortak lezzetlerin buluşmasını sağlayarak katılımcıların farklı mutfak kültürlerini keşfetmelerini ve deneyimlemelerini sağlayacaktır.

Programa Nasıl Başvurulur?

L.I.F.E Programı, Gaziantep ve İstanbul’da uygulanmaktadır. Program Türk, mülteci ve geçici koruma altındaki topluluklardan bireylerin katılımına açıktır. Kadınların programa katılımına öncelik verilmektedir.

Program kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerin dili Türkçe ve Arapça’dır.

Programa başvurusu ik@idema.com.tr adresinden Türkçe – Arapça – İngilizce dillerinde yapılabilir.    

Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2018

Türkçe başvuru formu için tıklayınız.

Click for the English application form.

 انقر لنموذج الطلب