AnasayfaEğitimKalkınma

Özel Röportaj: Dünyanın ilk Matematik Eğitimi Kooperatifi’ni, Kurucu Ortağı Doç.Dr.Burak Karabey’le konuştuk

Özel Röportaj: Dünyanın ilk Matematik Eğitimi Kooperatifi’ni, Kurucu  Ortağı Doç.Dr.Burak Karabey’le konuştuk

Dünyanın ilk Matematik Eğitimi Kooperatifi, Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi ve Adil Ticaret Türkiye projeleri kapsamında aldığı eğitimlerle ve İhtiyaç Haritası, INOGAR ve IDEMA’dan alınan destek ve ilhamla doğan bir vizyonun ürünü olarak ortaya çıktı. Matematik Eğitimi Kooperatifi Kurucu Ortağı Doç. Dr. Burak Karabey ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, kooperatifin kuruluş süreci, amaçları, ekip yapısı, matematik alanına katkıları ve global kalkınma perspektifindeki önemi hakkında detaylı bilgiler edindik.

  1. Matematik Eğitimi Kooperatifi nasıl kuruldu? Kuruluş amacı nedir?

Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi ve Adil Ticaret Türkiye projeleri kapsamında aldığımız eğitimler bize ilham oldu ve yaklaşık 1,5 senedir üzerinde çalıştığımız Matematik Eğitimi Kooperatifi, Cumhuriyet’in 100.yılında kuruldu. İhtiyaç Haritası ve INOGAR modellerinden aldığımız ilham, IDEMA da dahil olmak üzere ekosistemden aldığımız destek sayesinde ve dayanışmaya olan inancımızla çok güzel işler yapacağımıza inanarak adımlar atmaya başladık.

Matematik Eğitimi Kooperatifi, asıl olarak sınav sistemine sıkıştırılmış dar bir matematik anlayışını daha geniş bir çerçeveye dönüştürmeyi amaçlıyor.   Sınavlarla sadece çözülen bir ders olarak görülen matematiği, konuşulan/tartışılan bir anlayışa evrilterek anlamlı hale getirmeyi hedefliyoruz.

  1. Kooperatif, matematik alanına nasıl katkı sunmayı hedefliyor?

Matematik eğitiminde sık sık duyduğumuz matematik çözmenin çok zor olduğu anlayışını sınav ekseninden çıkararak matematik yapmanın ve sohbetinin geliştirici yönünü vurgulamak ve anlayışı dönüştürmek istiyoruz. 

Temel olarak öğretmenlere, ailelere ve farklı düzeylerde öğrencilere eğitimler, içerikler ve paylaşım zirveleri düzenliyoruz. Eğitimler yalnızca Matematik Öğretmenleri için değil, aynı zamanda Okul Öncesi Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri ve Fen Bilimleri Öğretmenleri için de geçerli ve onlara yönelik de eğitimler açıyoruz. Bunun yanı sıra ailelerden yoğun bir ilgi görüyoruz. “Çocuğumla evde nasıl matematik yapabilirim?” sorusu çok önemli bir soru ve buna yönelik yeni tasarım eğitimlerimiz olacaktır. 

Öğretmenlerimize öğretim materyalleri de hazırlıyor sınıflarında kullanabilecekleri matematik fikirlerini de yayınlıyoruz. 

Bir matematik dergisi olarak “Pi Dakika” dergimiz matematik kültürüne destek sağlayacak şekilde tüm paydaşlara sunmaya çalıştığımız bir hizmet ve çok faydalı olacağına da inanıyoruz. 

Mart ayı içerisinde ülkemizin ilk Matematik Eğitimi Zirvesi olarak Zirve 3.14’ü gerçekleştireceğiz. Konuşmacılar, atölyeler ve fikir paylaşım bölümlerinin olacağı bu zirvenin matematik eğitimi alanına yeni bir soluk getireceğini de düşünüyoruz. 

  1. ⁠Kooperatif’te nasıl bir ekip yapısı, nasıl uzmanlıklar var? 

Ekibimizde herkes öncelikle Matematik Öğretmeni. Yapımızı kurarken farklı düzeylerde ve alanlarda tecrübesi olan bir uzmanlık skalası oluşturmaya çalıştık. Sayı-cebir, bilgisayar bilimleri, geometri ve istatistik-olasılık gibi matematiğin öğrenme alanlarında Doktora ve Yüksek Lisans sahibi olmaları matematik eğitimi kapsamı açısından önemli olarak gördüğümüz bir konu ve ekibimizin çoğunluğu lisansüstü matematik eğitimi tecrübesine sahip. Matematik eğitimini söz konusu her yerde olmaya çalışıyoruz. Okul öncesinden başlayarak üniversitede matematik eğitimine kadar bir yelpazede çalıştığımızı söyleyebilirim. Sayılar, cebir, olasılık ve istatistik, bilgisayar bilimleri gibi genel bir çerçeve içerisinde çalışıyoruz ve bu alanda uzmanlarımızın olması da büyük bir şans.

Bunun yanında Tübitak, Avrupa Birliği, Fullbright, UNICEF gibi uluslararası ve ulusal kuruluşlarla proje yapma deneyimi de yüksek bir ekip. Ekibimiz üniversite, özel okul, devlet okulu ve BİLSEM gibi farklı kurumlarda çalışıyor. Bu da hem planlama hem de ihtiyaç analizi noktasında işimizi oldukça kolaylaştırıyor. 

  1. Eğitim programlarınızı nasıl şekillendiriyorsunuz?

Yoğun olarak saha araştırmaları yapan bir ekibiz. Bu anlamda ihtiyaçların neler olduğunu aslında biliyoruz. Ülkemizin temel sorunu neye ihtiyacımız olduğunu bilmek değil, bunları defalarca konuştuk ya da analizlerini yaptık. Asıl sorun bu analizlere yönelik harekete geçebilecek mekanizmaları oluşturabilmek. Bu anlamda bu hareketi yalnızca MEB’den beklemek de doğru değil, STK’ların da MEB’e destek ve yol çizebilecek içerikler, eğitimler ve analizler sunması gerekiyor. Bu üretimler ne kadar fazla olursa politika yapıcıların işleri de o kadar kolay olacaktır. Matematik eğitimindeki her türlü çeşitliliğin sınav ve test anlayışı dışına çıkması için ciddi uğraş vermemiz gerekiyor.

  1. ⁠Global kalkınma perspektifinden Kooperatifinizin ve matematik alanının öneminden bahsedebilir misiniz?

Basit bir örnekle matematikte PISA puanlarında ortalama üstünde olmanın gayri safi milli hasılaya bile ciddi etkisi oluyor. Yani matematik bilmek yalnızca bilişsel bir kazanım değil aynı zamanda ülke olarak ekonomik değeri çok önemli bir kazanım. Bu durumda da özellikle matematik eğitiminin çeşitliliği kritik bir değere sahip. Dünyanın ilk Matematik Eğitimi Kooperatifi’ni ülkemizde kurduk. Sosyal inovasyonu ve gelişim açısından ele aldığınızda kooperatifçiliğin gelişimi, bireyler arasındaki iletişimi güçlü tuttuğu kadar ortaya çıkan ürünlerin etkililiğini de artırıyor. Matematik Eğitimi Kooperatifi olarak amacımız yalnızca ülkemizde bir gelişim değil, aynı zamanda global etki yaratacak bir matematik eğitimi anlayışını geliştiren paydaşlardan da biri olmak.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: