Tag: Oxfam

İlerlemeyi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile ölçmek cinsiyet eşitsizliğine, çevresel yıkıma ve kemer sıkmaya neden oluyor. GSYİH, kadınların ekono [...]
İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın dünya gelir raporu verilerine göre, dünyanın en zengin 8 iş adamının serveti dünya nüfusunun yarısına eşit. Dünyadaki [...]
Oxfam, Global Compact Türkiye ve Hollanda işbirliği ile 26-27 Ocak tarihlerinde İstanbul’da “Tedarik Zincirinde İnsan Haklarına Saygı Göstermek: Şirke [...]
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) bir parçası olan ve küresel çapta 300’e yakın sivil toplum kuruluşunun, Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülk [...]
4 / 4 POSTS