Küresel Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin uygulanmaya konmasında gençlerin önemi

Her gün milyonlarca çocuk ve genç yetişkin, yoksulluğa uyanıyor. İşte bu yüzden de gelecekleri konusunda endişeli ve umutsuzlar. Gecekondu mahallelerinde yaşadıkları zorluklardan kaçmanın tek yolu hayaller kurmakken bu hayaller genellikle eğitim ve sağlık gibi temel alanlardaki sınırlı erişim problemleriyle engelleniyor.

Bu zorlukların yaşandığı bir çok şehirde gençler, hava kirliliği gibi dezavantajlı nüfusa en büyük risk oluşturan iklim tehditleriyle büyüyor. Üstelik, belediye ve ulusal hükümetlerin de bu alanda kalıcı bir düzenleme yapmaması, tüm bu zorlukların daha kötüye gitmesine neden oluyor.

2017 Gençlik Çözümleri Raporu’nda, görünüşte zor olan sorunlara yenilikçi çözümler bulmak için yine gelecek nesillerin enerjisinin ve yaratıcılığının değerlendirilmesinin önemli olduğunun altı çiziliyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler gençlik ekibi, Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) adlı bir girişim oluşturdu. Bu girişim, genç nesillerin önümüzdeki 15 yıl boyunca sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için el ele verip yaratıcı çözümler bulmasını hedefliyor.

Yayımlanan raporda, gençlerin bu girişimleri nasıl yaptığına dair bazı örnekler bulunuyor. 57’den fazla ülkeyi etkileyen projeler, eğitim girişimleri arasında araştırma çalışmaları ve hayır kurumu faaliyetlerine kadar uzanıyor.

Gençler tarafından oluşturulan dikkat çekici çözümlerden örnekler:

Harare-Yangu-AppSmarter Harare through Participatory E-inclusion (SHAPE): Bir çeşit bütçe izleme mobil uygulaması olan Smarter Harare, şehir harcamaları üzerinden belediye yetkilileri ve yerel halk arasındaki güvenin güçlendirilmesini amaçlıyor. Bu sayede Zimbabwe’de halk eş zamanlı  olarak şehir hakkında bildirim alabiliyor.

litter of light

Liter of Light: Filipinler’de başlatılan proje kapsamında yerel olarak toprak ve su gibi mevcut parçalardan oluşan güneş ışıkları üretiliyor. Bu sayede yoksul topluluklar, enerji tasarrufu bulunan aydınlatma sistemi ile yeni bir gelir modeli oluşturuyor.

Young Forest Entrepreneur: Gençler için düzenlenen yarışmalarda, ormanların iyileştirilmesi için yeni fikirler öne süren gençler fikirleri beğenildiğinde uygulamak için bir yıl destek alabiliyor. Meksika’da başlayan bu yarışma giderek Orta ve Güney Amerika’ya da yayılıyor.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Child to School: Gana’da kurulan vakıf, bölgedeki en yoksun çocukların yerel okullara gitmesine ve ailelerin de ticari faaliyetleri öğrenmesine olanak sağlıyor.

New Life to Plastic: Milano’da kurulan ve Kenya’da aktif olarak faaliyet gösteren girişim, halkı atık yönetimi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kadınlardan oluşan bir grup çöplerden toplanan plastikleri geri dönüşüm noktalarına yönlendiriyor.

Mobile Science Classroom: Bu plan Mumbai’ e yakın bir şehir olan Thane’de kaynak yetersizliği bulunan okullarda fen müfredatını öğrencilere tanıtmak amacıyla kuruldu. Bugünün gençlerinin geleceği için sürdürülebilir çevresel faktörlerin ve hem sosyal hem de mali yönleri kapsayan bir çerçeve içinde olan küresel hedeflerin, dünyaya ne kadar iyi şekilde sunulabileceğinin ayrılmaz bir parçası olduğu defalarca kez vurgulanıyor.

Rapora göre demografik özelliklere baktığımızda, küresel nüfusun yaklaşık dörtte birinin 10 ile 24 yaşları arasındaki gençlerin oluşturduğu görülüyor. Bu orana göre tahmini 600 milyon çocuk çatışma bölgelerinde ya da kırılgan ortamlarda yaşadığını görülüyor. Gençler için küresel işsizlik oranı yüzde 13’ün biraz üzerinde bunu değiştirmek yarının liderleri olarak bugün genç neslin ellerinde yer alıyor.

DSCF8924

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı direktörü Jeffrey Sachs, bu hedeflerin akıllı, adil ve sürdürülebilir küreselleşme için yeni bir çizelge çizmek için dünyadaki gençlerin harekete sağlanabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda gençlerin günümüzün en genç kuşakları olarak sürdürülebilirlik hedeflerinin arkasındaki “itici güç” olabileceğini vurguluyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, dünyadaki gençleri sürdürülebilir kalkınma için çözümler konusunda yetkilendirmek, eğitmek ve birbirlerine bağlamak için faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak